wz

601.skupina speciálních sil generála Moravce

Historie jednotky

Jednotka navazuje na tradice československých výsadkových jednotek, které vznikaly již během II. světové války, a to jak na východní frontě 2. paradesantní brigáda, tak na západní frontě, kde šlo především o výsadkové skupiny ve Velké Británii. Útvar vznikl v říjnu 1952 jako výsadková brigáda, v Prostějově působí od roku 1960, kam byla brigáda přemístěna z Prešova na východě Slovenska.

Až do roku 1969 byly jednotky cvičeny podle tehdejšího sovětského vzoru jako hromadné výsadky s úkolem obsadit a do příchodu hlavních sil bránit významné vojenské objekty. Reorganizací a redislokací 7. výsadkového pluku v Holešově a 1. a 4. výsadkové průzkumné roty v Chrudimi vzniká v roce 1969 v Prostějově 22. výsadkový pluk speciálního určení. Po reorganizaci v roce 1976 zanikají jednotky hromadného výsadku, místo nich jsou vytvořeny malé průzkumné skupiny, které se zaměřují na diverzní a zpravodajskou činnost v týlu protivníka. V roce 1988 byl útvar reorganizován na 22. výsadkovou brigádu.

Po převratu od roku 1991 vystupuje útvar jako 22. speciální skupina. V roce 1993 je přeměněna na 6. speciální středisko a v roce 1995 na 6. speciální brigádu. Brigáda však neměla stavy a strukturu odpovídající skutečné brigádě. Od 8. května 1999 je držitelem čestného názvu 6. speciální brigáda "Generála Moravce". V roce 2001 byla brigáda přejmenována na 6. skupinu speciálních sil. Od 1. července 2003 má jednotka nést označení 601. skupina speciálních sil.


Úkoly jednotky

 1. speciální průzkum

 2. Speciální průzkum je základem všech činností jednotek útvaru. Slouží k získávání informací strategického významu.


 3. úderné akce

 4. Jsou prováděny s cílem umlčet, zničit nebo poškodit strategický objekt zájmu. Jsou to akce malého (léčky), středního (přepady) nebo velkého rozsahu (palební přepady) a nově také konečné navádění přesné munice na cíl.


 5. zvláštní úkoly

 6. Do této skupiny úkolů patří celý komplex úkolů plněných na základě nařízení nejvyššího velení AČR (např. záchranné operace, asistence MV apod.).Jednotka je plně profesionální, výcvik zaměřen na výsadkovou přípravu - schopnost seskoků z velkých výšek (kolem 10 km) s otvíráním padáků ve velké výšce (HAHO) nebo v malé výšce (HALO), přežití, nejrůznější diverzní činnosti, bojové umění MUSADO, kurzy zdravovědy, horolezeckou přípravu a potápění, slaňovaní a přepady objektů, jazykové znalosti příslušníků roty speciálních sil jsou na úrovni STANAG 1 a 2, velitelů na úrovni STANAG 2 a 3.


Mise

Příslušníci 601. skupiny speciálních sil působili v mnoha zahraničních misích:

 • IZ SFOR - Irák - 2004
 • MNF (I) - Irák - 2004
 • EF - Afghanistan - 2004
 • EF - Kuvajt - 2002, 2003
 • Irák - 1991, 2003
 • ISAF - Afghanistan - 2002
 • AFOR - Albánie - 1999
 • KFOR - bývalá Jugoslávie od 1999 - 2006
 • SFOR - bývalá Jugoslávie od 1996 - 2001
 • IFOR - bývalá Jugoslávie 1996
 • UNPROFOR - bývalá Jugoslávie od 1992 - 1995
 • Saudská Arábie - 1990

6. rota speciálních sil byla v roce 1999 první jednotkou AČR na území Kosova. Svoji činností položila vynikající základy pro další činnost kontingentů AČR na tomto teritoriu.


Dosavadní nejdůležitější misí útvaru v historii bylo působení v operaci „Enduring Freedom“ v Afganistánu v roce 2004. Tato mise byla první bojovou operací Armády České republiky od 2. světové války. Vysláno bylo přes 100 lidí, kteří šest měsíců bez přestávky plnili úkoly v náročných klimatických podmínkách.


Působení příslušníků 601. skss v této operaci bylo vysoce oceněno nejvyššími představiteli státu, AČR i koaličních partnerů. 601. skss zaujala pevné místo v elitní skupině speciálních sil světa.


Výzbroj jednotky

Jednotka má vzhledem ke svému určení vysoce nadstandardní, nejmodernější výstroj a výzbroj, které není běžně zavedená ve výzbroji AČR. Ruční palné zbraně ve výzbroji 6. skupiny speciálních sil jsou zastoupeny samopaly vz.58V a vz.58Pi , samopalem Heckler & Koch MP-5SD6 s integrovaným tlumičem, útočnou puškou M4 A3 Bushmaster . Standardními pistolemi jsou Glock G17 a armádní provedení pistole CZ 75B . Širokou paletu odstřelovačských pušek tvoří SVD Dragunov , Accuracy International AWP a velkorážové odstřelovačky OP 96 Falcon a Barrett M82A1 . Jednotka má k dispozici kulomet M-60E4 , který byl do výzbroje 601.skss zaveden v nedávné době, jako náhrada za kulomety UK - vz.59 L . Dalšími zbraněmi jsou italská brokovnice Benelli M3T Super 90 a singapurský 40 mm granátomet CIS 40GL . Chladné zbraně ve výzbroji jednotky představuje útočný nůž UTON vz. 75 , špičkový americký útočný nůž Chris Reeve - Project II a univerzální multifunkční nástrojový nůž Leatherman . Více o výzbroji se dozvíte zde.


Výstroj jednotky

Jednotka používá maskovací stejnkroj České republiky tedy vz.95 v zeleném nebo pouštním provedení. U jednotky je možno pozorovat nosné systémy od firem SPM Liberec a ALP – Martin Hanuš. Podobné to je u batohů, kdy jednotka využívá výrobky obou výrobců. Více o výstroji se dozvíte zde.Videa 601. skupiny speciálních sil

 1. Neoficiální

 2. Neoficiální sestřich záběry převážně z Afghanistánu.


 3. Oficiální

 4. Střelby z vozidla Land Rover Defender 110 ags, pkb, dsk.

  A také brod a jízda.


 5. Televizní reportáže

 6. Televizní reportáž z Afghanistánu. Prima. Zde

  Televizní reportáž z Afghanistánu. Česká televize. Zde
Podklady: